Pipedija duoda visą kontentą kaip ir randa - be jokių ten išankstinių ar dar belenkokių leidimų, nemokamai ir su teise belenkaip iškraipyti beigi platinti, kaip tik į galvą šaus. Ale gi bet jau, jei publikuojat originalų turinį išu čionais, tai bent linką į mumei įdėkit, nes jei gailėsit, tai žadinom jus palaikysim, nes mes tai visur linkus dedam!


Reblogged from uraniaproject 2010 September 23, 20:26:54 by pipedija

NASA | Dust Simulations Paint Alien’s View of the Solar System

Dust ground off icy bodies in the Kuiper Belt, the cold-storage zone that includes Pluto and millions of other objects, creates a faint infrared disk potentially visible to alien astronomers looking for planets around the sun. Neptune’s gravitational imprint on the dust is always detectable in new simulations of how this dust moves through the solar system. By ramping up the collision rate, the simulations show how the distant view of the solar system might have changed over its history.Comments
blog comments powered by Disqus